आई तू गेल्यावरच

आई तू गेल्यावरच का गं हे सगळं  व्हावं,

आत्ता बालपणीच्या मनाला बहर यावा 

-नि त्यावेळचं क्रोधी मन खाक  व्हावं. 


आई का गं माझ्या उदासवृत्तीतच उमटूनि दिसती ठसे,

सांग तुझ्या  हृदयरुपी मनात गं कित्ती मने ? 


सांग आता आई तुजविना कसे वाटेल गं मला हायसे,

मग तुजविना या जीवावर उदार का व्हायचे ?


आई कधीच न लागणार मजला संसाराची भूक,

असून गं नसल्यापरी चरणात माझे मन मूक .


त्यावेळचं माझं मलाच गोंजरणारं मन  का गं दूर जावं ? 

मग तू नसल्यापरी या जीवाची घालमेल का गं व्हावी .आई हृदयात दगदग फार मनाची,तुझ्याकडे धाव घ्यायची 

मग ती सानुली असो वा छकुला  तिच्या आईकडेच सोडून द्यायची .                                                                                                                             

                                  पांडुरंग वाघमोडे (जत जि.सांगली

Comments